11/08/2022 09:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gửi Tê-ô-phin Gô-chi-ê
A Théophile Gautier

Tác giả: Anatole France - François-Anatole Thibault

Nước: Pháp
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 15/08/2014 22:08

 

Nguyên tác

Sur sa nouvelle d'"Arria Marcella[1]"

Le creux d'un sein charmant que la cendre moula
Fut la coupe où tu bus cette ivresse éloquente,
Qui, sous l'étroit portique aux volutes d'acanthe[2],
Fit surgir dans la pourpre Arria Marcella.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Về tin tức của vở “Nhạc kịch Mác-xe-la”

Cốc yêu rỗng, xám trong lòng
Cuộc say đã dứt vẫn còn hàn huyên
Ô rô lượn sóng hàng hiên
Mác-xe-la đó hiện lên tím hồng.
Théophile Gautier (1811-1872) là nhà thơ, nhà viết kịch, nhà văn Pháp.

Nguồn: Nhớ chuyện nay, Trần Đông Phong, NXB Hội nhà văn, 2013
[1] Tên một vở nhạc kịch của Théophile Gautier.
[2] Hoa ô rô, được trạm khắc lượn sóng trên hàng hiên Nhà hát kịch, nơi treo thông tin về vở nhạc kịch Aria Marcella.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Anatole France » Gửi Tê-ô-phin Gô-chi-ê