31/05/2024 04:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh Linh hành ký nội
青蛉行寄內

Tác giả: Dương Thận - 楊慎

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/06/2014 04:43

 

Nguyên tác

青蛉絕塞怨離居,
金雁橋頭幾歲除。
易求海上瓊枝樹,
難得閨中錦字書。

Phiên âm

Thanh Linh tuyệt tái oán ly cư,
Kim Nhạn kiều đầu kỷ tuế trừ.
Dị cầu hải thượng quỳnh chi thụ,
Nan đắc khuê trung cẩm tự thư.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ải chết Thanh Linh hận sống xa
Cầu Kim Nhạn mấy cuối năm qua
Biển đông còn dễ tìm cây ngọc
Đây khó không mong được thư nhà
Ải Thanh Linh thuộc quận Việt Quy, Đại Diêu, Vân Nam, nơi Dương Thận bị đày.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Thận » Thanh Linh hành ký nội