20/10/2021 01:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Không! Chưa phải là cơn đói của tình”
“Нет! Еще любовный голод”

Tác giả: Marina Svetaeva - Марина Цветаева

Nước: Nga
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 26/02/2011 15:35

 

Nguyên tác

Нет! Еще любовный голод
Не раздвинул этих уст.
Нежен — оттого что молод,
Нежен — оттого что пуст.

Но увы! На этот детский
Рот — Шираза лепестки!—
Все людское людоедство
Точит зверские клыки.

Bản dịch của Nguyễn Văn Thiết

Không! Chưa phải là cơn đói của tình
Cơn đói tình cho bờ môi mở rộng.
Rất dịu dàng – vì hãy còn trẻ trung
Rất dịu dàng – vì hãy còn trống rỗng.

Nhưng than ôi! Cái miệng trẻ con này
Lại là những cánh hoa hồng Shiraz!
Và tất cả thói muốn ăn thịt người
Vẫn đang còn lăm le giơ nanh vuốt.
23-8-1917

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Marina Svetaeva » “Không! Chưa phải là cơn đói của tình”