20/08/2022 13:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoành giang từ kỳ 6
橫江詞其六

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 09/02/2006 05:24

 

Nguyên tác

日暈天風霧不開,
海鯨東蹙百川迴。
驚波一起三山動,
公無渡河歸去來。

Phiên âm

Nhật vựng thiên phong vụ bất khai,
Hải kình đông túc bách xuyên hồi.
Kinh ba nhất khởi tam san động,
Công vô độ hà quy khứ lai.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Trời quầng gió nổi, kín mù mây,
Sóng tựa kình ngư, sông ngược quay.
Mỗi sóng dữ dâng lay cả núi,
Ngài chẳng qua sông về lúc này!
(Năm 726)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Hoành giang từ kỳ 6