24/01/2022 08:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhận họ

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi MaiHoa vào 23/04/2008 04:29

 

Phố nguyện má nguyên đào hoa ngỏ
Tình khai sinh thơ nhận họ Từ

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Nhận họ