24/09/2020 17:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngọn cỏ
Gras

Tác giả: Johannes Robert Becher

Nước: Đức
Đăng bởi hongha83 vào 11/03/2008 02:23

 

Nguyên tác

Ich neige mich vor dir, dem Gras.
Lass mich zu dir, dem Grase, beten!
Verzeih mir, dass ich dich zertreten,
Und dass ich dich, das Gras, vergaß.

Ich neige mich vor dir, dem Gras.
Sind wir auch noch so hoch gestiegen,
Wir kommen unter dich zu liegen.
Und nichts ist so gewiss als das:

Es wächst das Gras. Es wächst das Gras.

Ich neige mich vor dir, dem Gras.

Bản dịch của Trần Đương

Ta cúi mình trước cỏ, cỏ ơi!
Cho ta được nguyện cầu trước cỏ
Từng dẫm nát, ta từng quên lãng cỏ
Xin cỏ ngàn lần tha thứ, cỏ ơi!

Ta cúi mình trước cỏ, cỏ ơi!
Dù được bước lên cao, cao mãi
Ta sẽ lại nằm dưới cỏ êm, mềm mại
Nào có gì vượt nổi cỏ đâu!

Cỏ mọc lên. Cỏ mọc ngút đầu

Ta xin cúi gập mình, trước cỏ!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Johannes Robert Becher » Ngọn cỏ