05/08/2021 03:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không trách mẹ, cũng chẳng hờn cha

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2015 12:33

 

Không trách mẹ, cũng chẳng hờn cha,
Chỉ trách mẹ bội ước, nên sinh ra thế này.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Không trách mẹ, cũng chẳng hờn cha