27/01/2023 09:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiên thính ngâm
天聽吟

Tác giả: Thiệu Ung - 邵雍

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 18/03/2009 23:59

 

Nguyên tác

天聽寂無音,
蒼蒼何處尋。
非高亦非還,
都只在人心。

Phiên âm

Thiên thính tịch vô âm,
Thương thương hà xứ tầm.
Phi cao diệc phi hoàn,
Đô chỉ tại nhân tâm.

Bản dịch của Nguyễn Quốc Đoan

Lồng lộng trời không tiếng
Xanh thẳm biết tìm đâu
Bay cao xa cách mấy
Đều ở nơi tâm này
Nguồn: Minh tâm bảo giám, NXB Thuận Hoá, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thiệu Ung » Thiên thính ngâm