16/01/2021 13:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký đại huynh
寄大兄

Tác giả: Kha Thiệu Tuệ - 柯劭慧

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/08/2014 09:22

 

Nguyên tác

到眼韶光瞬息空,
一年不覺又東風。
庭前楊柳含煙重,
簾外桃花裛露濃。
白日全消愁思裡,
青春盡老別離中。
不知客路能歸未,
且採瑤華待信通。

Phiên âm

Đáo nhãn thiều quang thuấn tức không,
Nhất niên bất giác hựu đông phong.
Đình tiền dương liễu hàm yên trọng,
Liêm ngoại đào hoa ấp lộ nùng.
Bạch nhật toàn tiêu sầu tứ lý,
Thanh xuân tận lão biệt ly trung.
Bất tri khách lộ năng quy vị,
Thả thái dao hoa đãi tín thông.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngắn ngủi ngày qua chớp mắt không
Một năm mới đấy trở xuân phong
Trước vườn dương liễu đeo sương nặng
Ngoài cửa hoa đào ủ móc nồng
Tuổi xanh mất mát vì xa cách
Thời trẻ già thêm bởi nhớ mong
Biết rằng du lữ chưa về được
Tạm hái hoa chờ tin tức thông

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kha Thiệu Tuệ » Ký đại huynh