20/07/2024 01:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuật hứng bài 1

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 09/08/2007 11:17

 

Trúc mai bạn cũ họp nhau quen,
Cửa mận tường đào chân ngại chen.
Chơi nước chơi non đeo tích cũ,
Qua ngày qua tháng dưỡng thân nhàn.
Thì nghèo sự biến nhiều bằng tóc,
Nhà ngặt quan thanh lạnh nữa đèn.
Mùi thế đắng cay cùng mặn chát,
Ít nhiều đã vậy một hai phen.
Bài này trùng với bài thơ Nôm thứ 60 của Nguyễn Bỉnh Khiêm, chỉ khác vài chữ, nên chưa rõ của ai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Thuật hứng bài 1