07/12/2021 20:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh chơi hoa mà chẳng biết hoa

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2015 16:55

 

Anh chơi hoa mà chẳng biết hoa,
Anh hái không đúng lúc để vườn ba[1] chóng tàn.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Hoa (tiếng địa phương).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh chơi hoa mà chẳng biết hoa