03/07/2022 19:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhâm Tý khai bút

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/07/2017 12:37

 

Giấc mộng trường chinh lửa ngút mây...
Tỉnh ra ngựa đấy với thuyền đây
Nhìn nhau: chuột nhỏ tung tăng dạo,
Vừa uống sông xuân một bụng đầy.
1972

Bản dịch sang chữ Hán của chính tác giả:
Trường chinh mộng hậu tức phong yên,
Thiên lý long câu vạn lý thuyền.
Hốt ngộ tiền thân nhất yến thử,
Ẩm hà mãn phúc tuý xuân thiên.
Nguồn: Chúng ta mất hết chỉ còn nhau, NXB Rừng Trúc, Paris, 1974

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Nhâm Tý khai bút