25/07/2024 22:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Thân như bọt”

Tác giả: Thích Thiền Tâm

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 18/07/2017 07:15

 

Thân như bọt
Bể thương tang
Chìm nổi kiếp mênh mang!
Dưới trăng suy cạn khoảng đêm tàn
Chỉ nương Vô Lượng Quang.
Trời niệm tâm
Núi kiên quyết
Vọng tình xin cách tuyệt
Dần dà khó thể nhập Liên Bang
Khi nao thật được nhàn?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Thiền Tâm » “Thân như bọt”