09/08/2022 12:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 08

Tác giả: Lâu Văn Mua

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Triệu Trinh vào 13/06/2019 17:34

 

Héo khô ngọn cỏ
chờ giọt mưa tưới
từ đám mây tròn
Nguồn: Lâu Văn Mua, Nội san câu lạc bộ Haiku Việt - Hà Nội, NXB Hải Phòng, 3/2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâu Văn Mua » Bài 08