28/11/2022 12:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Tập Mỹ “Xuân tịch tửu tỉnh”
和襲美春夕酒醒

Tác giả: Lục Quy Mông - 陸龜蒙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Hà Như vào 19/12/2012 06:45

 

Nguyên tác

幾年無事在江湖,
醉倒黃公舊酒爐。
覺後不知新月上,
滿身花影倩人扶。

Phiên âm

Kỷ niên vô sự tại giang hồ,
Tuý đảo Hoàng Công cựu tửu lô[1].
Giác hậu bất tri tân nguyệt thượng,
Mãn thân hoa ảnh thiến nhân phù.

Dịch nghĩa

Mấy năm rảnh rang trên giang hồ,
Khi say gục bên lò rượu của Hoàng Công.
Tỉnh ra không biết trăng mục từ lúc nào,
Bóng hoa in đầy người phải nhờ người dìu.

Bản dịch của Hà Như

Mấy năm nhàn nhã chốn giang hồ,
Say rượu Hoàng Công gục trước lò
Lúc tỉnh trăng kia sao đã mọc
Thân đầy hoa bóng, bước ai phù.
Tập Mỹ tức Bì Nhật Hưu 皮日休, bạn của tác giả. Bài này có nhiều tài liệu chép là Thư phiến 書扇 (Đề quạt) của Lý Chi Nghi 李之儀 đời Tống.

[1] Ý câu biểu đạt thái độ sinh hoạt phóng túng. Theo điển Thế thuyết tân ngữ của Thương Thệ, Vương Tuấn Sung làm thượng thư lệnh, mặc công phục, đi xe qua lò rượu của Hoàng Công, quay lại nói với khách ngồi sau: “Ta trước đây cùng với Kê Thúc Dạ, Nguyễn Tự Tôn cùng uống say ở lò rượu này, ngày nay nhìn vào nơi này tuy gần song xa vời vợi như sông núi”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Quy Mông » Hoạ Tập Mỹ “Xuân tịch tửu tỉnh”