28/05/2022 01:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiếp với chàng vương mang câu tình tự

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/03/2015 09:23

 

Thiếp với chàng vương mang câu tình tự,
Trên thời núi Ngự, dưới có sông Hương.
Trăm năm thiếp quyết bó buộc hai chữ cang thường,
Sợ là sợ cho chàng ham vui cảnh khác, lại bỏ duyên tơ hường khổ em.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thiếp với chàng vương mang câu tình tự