23/07/2024 06:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Minh tranh
鳴箏

Tác giả: Lý Đoan - 李端

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/05/2007 16:45

 

Nguyên tác

鳴箏金粟柱,
素手玉房前。
欲得周郎顧,
時時誤拂弦。

Phiên âm

Minh tranh kim túc[1] trụ[2],
Tố thủ ngọc phòng[3] tiền.
Dục đắc Chu Lang cố[4],
Thời thời ngộ phất huyền.

Dịch nghĩa

Gảy chiếc đàn tranh có trục bằng gỗ quế,
Bàn tay nõn nà, ngồi trước phòng ngọc.
Vì muốn được Chu Lang ngoảnh lại nhìn,
Nên thỉnh thoảng lại gảy nhầm dây.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Gảy chiếc đàn tranh với phím vàng,
Nõn nà tay ngọc lướt dịu dàng.
Muốn được Chu Lang năng ngoảnh lại,
Mấy phen cố ý lỗi cung đàn.
Tiêu đề có bản chép là Thính tranh 聽箏 (Nghe đàn tranh).

[1] Chỉ cây quế, gỗ quế.
[2] Trục điều chỉnh âm thanh các dây.
[3] Có nơi giải thích “phòng” là gối (con nhạn) gá dây đàn, “ngọc phòng” là con nhạn làm bằng ngọc.
[4] Chu Lang ngoảnh lại. Chu Lang tức Chu Du, năm 24 tuổi làm Đô Đốc thống lĩnh toàn quân đội nước Ngô (thời Tam Quốc). Chu Du rất sành âm nhạc, nghe đàn đến chỗ nào có nhầm lẫn dù đang ngà say cũng ngoảnh lại nhìn người biểu diễn. Ở nước Ngô có câu “Khúc hữu ngộ, Chu Lang cố”. Ở đây dùng điển cố này để miêu tả tâm tình của ngơời nhạc kỹ - cố tình gảy sai để được người say chú ý.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Đoan » Minh tranh