08/12/2022 10:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung nữ đồ
宮女圖

Tác giả: Cao Khải - 高啟

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 24/09/2008 09:47

 

Nguyên tác

女奴扶醉踏蒼苔,
明月西園侍宴迴。
小犬隔花空吠影,
夜深宮禁有誰來?

Phiên âm

Nữ nô phù tuý đạp thương đài,
Minh nguyệt tây viên[1] thị yến hồi.
Tiểu khuyển cách hoa không phệ ảnh,
Dạ thâm cung cấm hữu thuỳ lai?

Dịch nghĩa

Cung nữ hơi say bước trên thảm rêu
Đêm trăng hầu yến ở vườn tây về
Chó nhỏ cách hoa cắn bóng
Đêm khuya nơi cung cấm còn ai vào nữa

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Say, vin thị nữ, giẫm rêu biếc
Hầu tiệc vườn Tây, về dưới trăng
Chó sủa cách hoa suông dỡn bóng
Đêm khuya ai đến chốn thâm cung?
Bài thơ này đã khiến Cao Khải mất mạng vì Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương cho rằng bài thơ nhằm đả kích ông ta.

[1] Bài thơ Phù dung trì tác của Nguỵ Văn Đế Tào Phi có câu: “Thừa liễn dạ hạnh du, Tiêu dao thiệp tây viên” (Ngồi kiệu đi chơi đêm, Ung dung vào vườn tây). Vườn tây trong thơ Tào Phi chỉ vườn rừng do Tào Tháo xây dựng ở Nghiệp Đô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Khải » Cung nữ đồ