02/12/2020 04:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô thường

Tác giả: Thu Nguyệt - Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 22/08/2009 10:43

 

Cám ơn sự vật vô thường
Để cho ta có khi buồn khi vui
Vô thường tất cả, trừ... tôi
Là chi cũng mãi khi vui khi buồn !

Chiều xem Đà Lạt làm sương
Đưa tay vuốt gió mà thương đất trời
Mai đây ta vắng đi rồi
Đất trời cũng vẫn đất trời như nay
Chỉ còn ngọn gió loay hoay
Lạc loài tìm mãi bàn tay thuở nào.
Nguồn: blog tác giả

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thu Nguyệt » Vô thường