22/07/2024 14:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kiếm kỳ 1
劍其一

Tác giả: Lạc Thành Tương - 駱成驤

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/09/2021 20:47

 

Nguyên tác

喚起龍泉與泰阿,
孤君知我日摩挲。
生憎食虎狻猊少,
死厭嘲龍蝘蜓多。
神物夜鳴殊未已,
佞臣頭好欲如何。
酒酣耳鼻生風火,
百讀王郎斫地歌。

Phiên âm

Hoán khởi Long Tuyền dữ Thái A,
Cô quân[1] tri ngã nhật ma sa.
Sinh tăng thực hổ toan nghê thiểu,
Tử yếm trào long yển đình[2] đa.
Thần vật dạ minh thù vị dĩ,
Nịnh thần đầu hảo dục như hà.
Tửu hàm nhĩ tị sinh phong hoả,
Bách độc Vương lang chước địa ca[3].

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đánh thức dậy Thái A Long Tuyền kiếm,
Cô quân xem tôi mài dũa hàng ngày.
Thù cọp dữ sư vương, còn sống ít,
Ghét thằn lằn rồng giả, chết cả bầy.
Vật thiêng liêng đêm kêu: chưa giết hết,
Đám nịnh thần đầu đẹp: xuống sướng tay.
Rượu say rồi mũi tai như bốc lửa,
Nhớ bài ca chém đất của Vương nầy.
[1] Ông vua cô độc, quần thần xa lánh.
[2] Thằn lằn giả rồng.
[3] Chỉ bài ca chém đất của Vương lang tư trực do Đỗ Phủ làm tặng, Đoản ca hành tặng Vương lang tư trực 短歌行贈王郎司直: “Vương lang tửu hàm bạt kiếm chước địa ca mạc ai” 王郎酒酣拔劍斫地歌莫哀.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lạc Thành Tương » Kiếm kỳ 1