22/01/2022 09:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không đề

Tác giả: Ngô Quân Miện

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 11/07/2013 21:49

 

Tưởng giơ tay hái được
Ai ngờ thu đã xa
Mảnh trăng vừa thoáng hiện
Màu mây đã nhạt nhoà
Khói tơ chưa kịp biếc
Chiều muộn khép hiên nhà
Hơi may vừa chớm động
Đã im lìm hương hoa
Hạt sáng nào vụt loé
Lịm tắt giữa thiên hà

Thu có hay không có
Qua rồi hay chưa qua?
1992
Nguồn: Bóng núi (thơ), Ngô Quân Miện, NXB Hội nhà văn, 1993

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quân Miện » Không đề