05/08/2020 16:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa về

Tác giả: Huy Cận - Cù Huy Cận

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 23/03/2014 21:33

 

Mỗi năm hoa về đây
Hoa nói gì với người
Lòng đời chăc nặng lắm
Hoa nói hoài không thôi
Nguồn: Huy Cận toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Cận » Hoa về