28/11/2020 23:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái hạ khúc
塞下曲

Tác giả: Thẩm Đức Tiềm - 沈德潜

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/04/2019 22:39

 

Nguyên tác

千重沙磧萬重山,
三載燒荒未擬還。
流盡征夫眼中血,
誰人月下唱陽關。

Phiên âm

Thiên trùng sa thích vạn trùng san,
Tam tải thiêu hoang vị nghĩ hoàn.
Lưu tận chinh phu nhãn trung huyết,
Thuỳ nhân nguyệt hạ xướng Dương Quan[1].

Dịch nghĩa

Nghìn trùng sa mạc nghìn trùng núi,
Ba năm đốt hoang chưa nghĩ về.
Kẻ chinh phu chảy hết máu mắt,
Dưới trăng ai lại còn hát khúc Dương Quan.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Nghìn trùng sa mạc núi muôn trùng
Chẳng nghĩ về ba năm đốt hoang
Máu mắt chinh phu đà chảy hết
Dương Quan ai hát dưới đêm trăng
[1] Tức Dương Quan tam điệp trong cổ nhạc phủ, là khúc hát tống biệt (tiễn chân) thời xưa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thẩm Đức Tiềm » Tái hạ khúc