12/08/2020 18:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mẹ già hết gạo treo niêu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 22:15

 

Mẹ già hết gạo treo niêu
Mà anh khăn đỏ, khăn điều vắt vai
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Mẹ già hết gạo treo niêu