16/01/2021 09:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trà Lăng trúc chi ca kỳ 04
茶陵竹枝歌其四

Tác giả: Lý Đông Dương - 李東陽

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/08/2014 13:31

 

Nguyên tác

綠鬢荊釵雙髻螺,
青裙高系小紅靴。
阿姨舊是茶城女,
教得娃兒能楚歌。

Phiên âm

Lục mấn kinh thoa song kế loa,
Thanh quần cao hệ tiểu hồng ngoa.
A di cựu thị Trà thành nữ,
Giáo đắc oa nhi năng Sở ca.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cắm thoa cây tóc xanh tròn hai búi
Giày ủng hồng xiêm lục mới tân trang
Gái thành Trà chính là a di cũ
Dạy đám em bài hát Sở nghe vang

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Đông Dương » Trà Lăng trúc chi ca kỳ 04