24/09/2021 14:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa tím

Tác giả: Nguyễn Sĩ Đại

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/06/2015 17:32

 

Cánh mỏng như là sắp sửa rơi
Rưng rưng hoa tím nhớ lên trời
Giá đừng ai đến, đừng ai đến
Giữ một lòng riêng tím giữa đời
1989

Nguồn: Nguyễn Sĩ Đại, Trái tim người lính (thơ), NXB Thanh niên, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Sĩ Đại » Hoa tím