29/06/2022 10:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tìm chi

Tác giả: Văn Duy - Đặng Văn Duy

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/05/2009 01:47

 

Lặng lẽ đêm thu, lặng lẽ nhà
Thông reo dòng chảy bến bờ xa
Gió còn thức, trăng khuya chưa lặn
Hương lửa tìm chi nữa, nơi ta
Cuối thu 1999

Nguồn: Nhịp cầu (thơ)/ NXB Quân đội, 2004.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Văn Duy » Tìm chi