23/03/2023 03:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Yên Định than (Tại Thanh Hoá phủ tòng quân thời tác)
過安定灘(在清化府從軍時作)

Tác giả: Vũ Lãm - 武覽

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 13/10/2011 04:43

 

Nguyên tác

插漢參差岸上峰,
晴嵐濃抹有無中。
湍流樹影寒凝碧,
日蘸波光冷浸紅。
畫角吹開千嶂霧,
彩旗截斷一江風。
古來只說從軍樂,
此去何人第一功。

Phiên âm

Sáp hán sâm si ngạn thượng phong,
Tình lam nùng mạt hữu vô trung.
Thoan lưu thụ ảnh hàn ngưng bích,
Nhật trám ba quang lãnh tẩm hồng.
Hoạ giốc xuy khai thiên chướng vụ,
Thái kỳ tiệt đoạn nhất giang phong.
Cổ lai chỉ thuyết tòng quân lạc,
Thử khứ hà nhân đệ nhất công.

Dịch nghĩa

Dãy núi so le đứng bên bờ sông
Bị hơi mù bao phủ trông như có như không
Dòng nước sa chảy mạnh, bóng cây pha biếc
Ánh mặt trời rọi qua, làn sóng nhuộm hồng
Tiếng còi thổi làm tan ngàn lớp mù che núi
Ngọn cờ phất ngăn luồng gió qua sông
Từ xưa chỉ nói việc tòng quân là vui
Lần đi này người nào sẽ lập công đầu

Bản dịch của Lê Thước

Dãy núi so le đứng giữa vùng
Khói mờ bao phủ có như không
Nước sa cuốn mạnh cây pha biếc
Bóng ác xuyên qua sóng nhuộm hồng
Còi thổi phá tan mù mấy lớp
Cờ bay ngăn hẳn gió ngang sông
Tòng quân từ trước cho là thú
Ai sẽ phen này lập đại công?
Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển, Tồn Am Bùi Huy Bích, NXB Văn học, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Lãm » Quá Yên Định than (Tại Thanh Hoá phủ tòng quân thời tác)