19/10/2021 03:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Nghệ An hoài giai nhân, hựu thể

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi karizebato vào 21/06/2009 01:45

 

Quấy quả chi nhau những những điều,
Của ai xem đã đã nên chiều.
Trời đem tài sắc cho trông thấy,
Người có phong tình mới dám yêu.
Buổi lạ có đâu sàm sỡ mãi,
Lòng riêng nghe những ngậm ngùi nhiều.
Lời này xin nhớ cho ta mấy,
Lẩn thẩn đừng màng dạ thấp cao.
(Theo Thi ca Nam âm)

Tựa đề: Qua Nghệ An nhớ bạn hiền, bài 2.

Giai nhân, ngoài nghĩa chỉ người đẹp, còn tuỳ văn cảnh, đối tượng mà có những nghĩa khác. Ví dụ, trong Sở từ thì chỉ Sở Hoài Vương, Sở Tương Vương; trong Văn tuyển thì chỉ quần thần; trong thơ Đỗ Phủ “Tuyệt đại hữu giai nhân, U cư tại không cốc” là chỉ người hiền tài.

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Quá Nghệ An hoài giai nhân, hựu thể