13/04/2021 13:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông nhật ký Hợi Bạch Lĩnh Nam kỳ 3
冬日寄亥白嶺南其三

Tác giả: Trương Vấn Đào - 張問陶

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/05/2019 20:53

 

Nguyên tác

本無熱客訪蒿萊,
一任禪扉鎮日開。
海外人攜詩卷去,
山中書帶棧雲來。
新交入座皆豪士,
野衲談空有辯才。
聞道天南春色早,
隔年珍重嶺頭梅。

Phiên âm

Bản vô nhiệt khách phỏng khao lai,
Nhất nhiệm thiền phi trấn nhật khai.
Hải ngoại nhân[1] huề thi quyển khứ,
Sơn trung thư đái sạn vân lai.
Tân giao nhập toạ giai hào sĩ,
Dã nạp[2] đàm không hữu biện tài.
Văn đạo thiên nam xuân sắc tảo,
Cách niên trân trọng lĩnh đầu mai.

Dịch nghĩa

Không có khách nhiệt tâm đến thăm nhà cỏ này
Mặc cho cánh cửa thiền mở cả ngày
Hải khách mang quyển thơ đi
Trong núi sách vương mù bay
Bạn mới ngồi đây toàn là người giỏi
Sư mới quê mùa này có tài bàn về thuyết không sắc
Nghe nói phương nam xuân đến sớm
Hãy giữ gìn cây mai núi năm nào

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Nhà cỏ khách không hám đến đây
Cửa thiền cứ để mở thâu ngày
Quyển thơ hải khách ngâm nga mượn
Chồng sách mù non phảng phất bay
Bạn mới ngồi đây tâm tính sáng
Sư quê thuyết hệ lẽ thiền hay
Phương nam nghe nói xuân về sớm
Mai núi hẳn gìn giữ bấy nay
[1] Chỉ người em thứ tư của tác giả, tự Khách Hải, bấy giờ đang làm quan ở Sở Chung.
[2] Lúc này tác giả đã chuyển đến ở am Tùng Quân. Dã nạp chỉ sư ở am Tùng Quân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Vấn Đào » Đông nhật ký Hợi Bạch Lĩnh Nam kỳ 3