29/05/2022 05:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tứ tử Hoan hội thí trúng phó bảng
賜子懽會試中副榜

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/05/2020 20:54

 

Nguyên tác

父已三元子副車,
庸非造物有乘除。
一門幸得後先繼,
十理何能八九如。
宇宙斯文天未喪,
祖宗積德地留餘。
風雲會上吾將老,
與世馳驅日望渠。

Phiên âm

Phụ dĩ tam nguyên tử phó xa,
Dung phi tạo vật hữu thừa trừ.
Nhất môn hạnh đắc hậu tiên kế,
Thập lý hà năng bát cửu như.
Vũ trụ tư văn thiên vị táng,
Tổ tông tích đức địa lưu dư.
Phong vân hội thượng ngô tương lão,
Dữ thế trì khu nhật vọng cừ.

Dịch nghĩa

Cha lấy được cái tam nguyên, con đã phó bảng,
Phải chăng tạo vật có cái lẽ thừa trừ.
Một nhà may mắn kẻ trước người sau,
Mười điều làm sao được cả tám chín.
Trời chưa nỡ dứt mạch văn chương của vũ trụ,
Đất còn lưu lại phúc đức của tổ tông.
Trên hội phong vân ta đã sắp già,
Ngày ngày mong con sẽ cùng đời rong ruổi.

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Cha đỗ tam nguyên, con phó bảng,
Phải chăng tạo vật có thừa trừ.
Một nhà may mắn trước sau nối,
Mười việc làm sao tám chín như.
Vũ trụ: mạch văn trời chẳng dứt,
Tổ tổng: phúc đức đất còn lưu.
Phong vân này hội ta đang lão,
Mong ngóng ngày đêm: con gắng như...
Rút từ Quế Sơn thi tập tục biên.

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn nghệ, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Tứ tử Hoan hội thí trúng phó bảng