01/12/2021 03:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trong khoảng rộng
En la inmensa mayoría

Tác giả: Blas de Otero

Nước: Tây Ban Nha
Đăng bởi hongha83 vào 22/03/2012 08:35

 

Nguyên tác

Podrá faltarme el aire,
el agua,
el pan,
sé que me faltarán.

El aire, que no es de nadie.
El agua, que es del sediento.
El pan... Sé que me faltarán.

La fe, jamás.

Cuanto menos aire, más.
Cuanto más sediento, más.

Bản dịch của Chế Lan Viên

Khí trời có thể thiếu cho tôi
Bánh mì
Và nước uống
Tôi hiểu rằng chúng sẽ thiếu cho tôi

Khí trời, khí trời không thuộc về ai tất
Nếu nước là phần của những người đang khát
Và bánh ăn. Tôi hiểu rằng chúng sẽ thiếu cho tôi

Nhưng lòng tin, quyết không bao giờ thiếu được

Càng ít khí trời, càng thêm có lòng tin
Hẳn thế rồi! Phải thêm nữa lòng tin
Nguồn: Thơ Tây Ban Nha chiến đấu, NXB Văn học, 1974

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Blas de Otero » Trong khoảng rộng