11/12/2022 06:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dột

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi MaiHoa vào 25/04/2008 19:46

 

Mong mượn mớ tóc mây tình giọi mái
Mun rợp hương chim dại giấc hoa về
Mây sang sông lòng lều đông dột mãi

Mưa rừng xa
       bong bóng nổi giữa nhà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Dột