15/06/2021 19:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 62

Tác giả: Nguyễn Vũ Tiềm

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/05/2019 06:40

 

Bài học hàng ngày về lễ độ
Cây cỏ khí trời vẫn dạy cho tôi
Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Vũ Tiềm » Bài số 62