02/07/2022 09:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cây thông sau khi chặt ngã
소나무 잘라문 되

Tác giả: Ko Un - 고은

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 22/12/2011 02:01

 

Nguyên tác

소나무 잘라문 되
1년이  지나도
다 죽지 않는다
이만해야
이 세상 한번 샅 았다 할 수 있지 않아?

마침 바다가 보여
바다 어러 물었다
그 수많은 파도수리로
그  파도수리  찍어막는 갈매기  울음수리로
대답은 무슨 개코 같은 대답이 여?

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Cây thông sau khi chặt ngã,
Qua một năm,
Vẫn còn chưa chết,
Thế đó.
Ai nói được thế gian này chỉ sống có một lần?

May thay ta nhìn thấy biển,
Thử hỏi biển rằng,
Có câu trả lời nào đáng giá không?
Với vô vàn tiếng sóng vỗ bờ,
Với tiếng hót chim Hải âu, mổ hoài vào sóng biển!
Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ko Un » Cây thông sau khi chặt ngã