30/10/2020 09:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhị nguyệt nhị nhật
二月二日

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 09/10/2008 05:45

 

Nguyên tác

二月二日江上行,
東風日暖聞吹笙。
花須柳眼各無賴,
紫蝶黃蜂俱有情。
萬里憶歸元亮井,
三年從事亞夫營。
新灘莫悟遊人意,
更作風檐夜雨聲。

Phiên âm

Nhị nguyệt nhị nhật giang thượng hành,
Đông phong nhật noãn văn xuy sinh.
Hoa tu liễu nhãn các vô lại,
Tử điệp hoàng phong câu hữu tình.
Vạn lý ức quy Nguyên Lượng[1] tỉnh,
Tam niên tòng sự Á Phu[2] dinh.
Tân than mạc ngộ du nhân ý,
Cánh tác phong thiềm dạ vũ thanh.

Dịch nghĩa

Rong chơi trên sông trong tiết mồng hai tháng hai,
Phía đông nắng ấm, có tiếng ai thổi sênh.
Râu hoa tai liễu không màng,
Nhưng bướm tía và ong vàng như có tình.
Nhớ giếng quê nơi Nguyên Lượng xa vạn dặm,
Tòng sự trong dinh Á Phu đã ba năm.
Ghềnh mới không hiểu ý kẻ rong chơi đang nhớ nhà,
Lại tạo ra tiếng mưa đêm bên mái tranh lộng gió.

Bản dịch của Trần Trọng San

Mồng hai tháng hai đi trên bến
Gió đông, nắng ấm, vẳng nghe sinh
Râu hoa, mắt liễu, đều vô lại
Bướm tím, ong vàng thảy hữu tình
Muôn dặm nhớ về giếng Nguyên Lượng
Ba năm làm việc Á Phu dinh
Ghềnh kia chẳng biết lòng du tử
Lại nổi mưa đêm gió rộn mình.
Bài này làm khoảng năm 853 khi tác giả đang làm thư ký cho tiết độ sứ Đông Xuyên (nay là huyện Tam Đài, tỉnh Tứ Xuyên) là Liễu Trọng Dĩnh. Nhị nguyệt nhị nhật là tiết đạp thanh, trong ngày này người ta hội hè đình đám vui chơi.

[1] Ngụ ý quê cũ của tác giả.
[2] Ngụ ý tên dinh nơi tác giả làm việc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Nhị nguyệt nhị nhật