09/12/2022 06:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngải đạo liễu vịnh hoài
刈稻了詠懷

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/04/2015 08:38

 

Nguyên tác

稻獲空雲水,
川平對石門。
寒風疏落木,
旭日散雞豚。
野哭初聞戰,
樵歌稍出村。
無家問消息,
作客信乾坤。

Phiên âm

Đạo hoạch không vân thuỷ,
Xuyên bình đối thạch môn.
Hàn phong sơ lạc mộc,
Húc nhật tán kê đồn.
Dã khốc sơ văn chiến,
Tiều ca sảo xuất thôn.
Vô gia vấn tiêu tức,
Tác khách tín càn khôn.

Dịch nghĩa

Gặt lúa trong khoảng mây nước,
Dòng sông lững lờ ngay trước cửa bằng đá.
Gió lạnh làm lá rụng lơ thơ,
Mặt trời chói lọi khiến heo với gà tản mát nơi nào.
Ngoài đồng vừa nghe tin có giặc đã khóc nức,
Mới ra khỏi thôn, nghe tiếng ca của người kiếm củi.
Không có nhà để mà hỏi thăm tin tức,
Làm thân khách, chỉ còn cách tin ở đất trời thôi.

Bản dịch của Phạm Doanh

Gặt lúa giữa chốn nước mây,
Dòng sông phẳng lặng ở ngay trước nhà.
Gió lạnh lá rụng sa đà,
Mặt trời nóng bức, heo, gà tứ tung.
Vừa nghe giặc, ruộng khóc ròng,
Mới rời thôn, vẳng trên không ca tiều,
Không nhà tìm hỏi trước sau,
Đã mang kiếp khách tin vào càn khôn.
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Ngải đạo liễu vịnh hoài