29/05/2023 18:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Say đò

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 26/06/2022 08:19

 

Áo lụa sang đò
Nắng đầy ngực thở
Gió đầy hương bay
Sông nghiêng chèo trượt chân mây
Nôn nao tôi hoá người say bóng người.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Say đò