06/10/2022 15:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cô viên
孤猿

Tác giả: Vĩnh Minh thiền sư - 永明禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tống, Liêu, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 15/04/2009 21:07

 

Nguyên tác

孤猿叫落中巖月,
野客吟殘半夜燈。
此境此時誰得意?
白雲深處坐禪僧。

Phiên âm

Cô viên khiếu lạc trung nham nguyệt,
Dã khách ngâm tàn bán dạ đăng.
Thử cảnh thử thì thuỳ đắc ý?
Bạch vân thâm xứ toạ thiền tăng.

Bản dịch của Giác Thiện

Vượn kêu trăng rụng lưng đồi
Khách ngâm bấc lụn bồi hồi nửa đêm
Ấy ai đạt cảnh êm đềm ?
Ông tăng thiền định bên thềm hang mây
Nguồn: http://www.oldcottage.net/thothien/dientho.html

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vĩnh Minh thiền sư » Cô viên