21/10/2021 04:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quy cố viên hương
歸故園鄉

Tác giả: Phạm Đình Hổ - 范廷琥

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 20/04/2012 15:53

 

Nguyên tác

斷梗飄逢歲兩周,
衰瓢重作故鄉遊。
叢荊修竹相高下,
幽草荒丘半有無。
征鶩影和朝靄色,
孤蟬清入夕陽秋。
憑欄回想當年事,
擬向滄滄問故吾。

Phiên âm

Đoạn ngạnh phiêu bồng tuế lưỡng chu,
Thôi biều trùng tác cố hương du.
Tùng kinh tu trúc tương cao hạ,
U thảo hoang khâu bán hữu vô.
Chinh vụ ảnh hoà triêu ải sắc,
Cô thiền thanh nhập tịch dương thu.
Bằng lan hồi tưởng đương niên sự,
Nghĩ hướng thương thương vấn cố ngô.

Dịch nghĩa

Lìa cành phiêu bạt hai năm tròn
Bơ phờ lại làm kẻ về chơi quê cũ
Bụi gai khóm trúc lô nhô cao thấp
Gò hoang cỏ tối nửa thực nửa hư
Bóng cò bay xa lẫn vào màu sương sớm
Tiếng ve đơn độc chìm trong chiều thu
Tựa lan can nhớ lại việc buổi đương niên
Muốn hướng lên trời biếc hỏi việc cũ của ta

Bản dịch của Lâm Giang

Xa quê phiêu bạt đúng hai năm
Phờ phạc thân tàn trở lại thăm
Cao thấp bụi gai xen khóm trúc
Thực hư lối cũ cỏ hoang nằm
Thoảng qua cò lượn màu sương sớm
Đơn độc ve kêu tiếng bổng trầm
Sự việc năm xưa ngồi ngẫm lại
Trời xanh có biết chuyện ta chăng?
Nguồn:
1. Tuyển tập thơ văn Phạm Đình Hổ, NXB Khoa học xã hội, 1998
2. http://lib.nomfoundation....ction/1/volume/762/page/5

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Đình Hổ » Quy cố viên hương