13/04/2021 21:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề vân oa
題雲窩

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 13/04/2007 15:23

 

Nguyên tác

半簾花影滿床書,
庭外蕭蕭水竹居。
盡日雲窩無箇事,
黑甜一枕半窗虛。

Phiên âm

Bán liêm hoa ảnh mãn sàng thư,
Đình ngoại tiêu tiêu thuỷ trúc cư.
Tận nhật Vân Oa vô cá sự,
Hắc điềm[1] nhất chẩm bán song hư.

Dịch nghĩa

Bóng hoa in trên nửa bức rèm, giường đầy những sách,
Ngoài sân tĩnh mịch có những thuỷ trúc.
Suốt ngày ở am mây chẳng làm gì cả,
Một chiếc gối, ngủ ngon giấc bên song cửa khép hờ.

Bản dịch của Lê Cao Phan

Bên rèm, giường sách, bóng hoa đầy
Thủy trúc sân ngoài, tĩnh mịch thay!
Một chốn am mây, ngày tối rỗi
Song hờ, gối tựa, giấc vùi say.
[1] Ngủ say. Thơ Tô Thức: “Tam bôi nguyễn bão hậu, Nhất chẩm hắc điềm dư” (Sau khi uống no nhừ ba chén rượu, Kê gối tha hồ ngủ một giấc say).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Đề vân oa