28/11/2021 23:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mã thượng tác
馬上作

Tác giả: Quán Hưu - 貫休

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 07/10/2008 23:13

 

Nguyên tác

柳岸花堤夕照紅,
風清襟袖轡璁瓏。
行人莫訝頻回首,
家在凝嵐一點中。

Phiên âm

Liễu ngạn hoa đê tịch chiếu hồng,
Phong thanh khâm tụ bí thông lung.
Hành nhân mạc nhạ tần hồi thủ,
Gia tại ngưng lam nhất điểm trung.

Bản dịch của phanlang @ttvn.org

Chiều rực rỡ đê hoa bờ liễu
Gió reo vang tay áo giây cương
Quay đầu lại nhiều lần đừng lạ
Nhà bên kia trong khí núi lam

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quán Hưu » Mã thượng tác