26/09/2021 20:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lưu Linh mộ
劉伶墓

Tác giả: Nguyễn Du - 阮攸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 19/12/2005 01:04

 

Nguyên tác

劉伶之子不成才,
荷插揚言死便埋。
醉裡已能齊萬物,
死時何必念遺骸。
天年古墓長荊棘,
萬里官道多風埃。
何似清醒看世事,
浮萍擾擾更堪哀。

Phiên âm

Lưu Linh chi tử bất thành tài,
Hạ sáp dương ngôn tử tiện mai[1].
Tuý lý dĩ năng tề vạn vật[2],
Tử thì hà tất niệm di hài.
Thiên niên cổ mộ trường kinh cức,
Vạn lý quan đạo đa phong ai.
Hà tự thanh tinh khan thế sự,
Phù bình[3] nhiễu nhiễu cánh kham ai.

Dịch nghĩa

Gã họ Lưu không nên tài cán chi
Vác cuốc rêu rao "chết đâu chôn đó"
Trong cơn say đã có thể coi muôn vật ngang nhau
Đến lúc chết hà tất phải nghĩ tới hình hài
Mộ cổ nghìn năm gai góc mọc đầy
Đường quan muôn dặm nhiều gió bụi
Sao lại lấy trong sạch, tỉnh táo mà nhìn việc đời
Để như cánh bèo trôi giạt đáng thương thay

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Họ Lưu lãng tử chẳng nên tài
Vác cuốc "chết đâu chôn đó ngay"
Say khướt đã coi ngang vạn vật
Chết khô chi bận chút hình hài
Nghìn năm mộ cổ cỏ gai mọc
Muôn dặm đường dài cát bụi bay
Tỉnh táo mà chi xem thế sự
Cánh bèo trôi giạt đáng thương thay
Lưu Linh tự Bá Luân 伯倫, người đất Bái đời Tấn (nay thuộc Từ Châu, Giang Tô), là một trong Trúc Lâm thất hiền gồm: Kê Khang 嵇康, Nguyễn Tịch 阮籍, Sơn Đào 山濤, Hướng Tú 向秀, Lưu Linh 劉伶, Nguyễn Hàm 阮咸, Vương Nhung 王戎.

[1] Lưu Linh thường ngồi xe đi chơi, đem theo rượu, cho người vác mai đi theo, nói rằng “chết ở đâu chôn ngay chỗ ấy”.
[2] Triết lý của Trang Tử 莊子 coi muôn vật ngang nhau.
[3] Trong bài Tửu đức tụng của Lưu Linh có câu: “Việc đời như cánh bèo trôi nổi trên sông Giang, sông Hán”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Du » Lưu Linh mộ