28/10/2020 09:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngày ngày em tắm bờ ao

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 31/03/2016 18:52

 

Ngày ngày em tắm bờ ao
Ngày ngày anh cũng sang vào nhà em
Nhưng rồi trăng chẳng cho xem
Vườn hồng đã khuất một đêm có người
Người ta cỡ tuổi hai mươi
Mang đời em gái xa xôi phương trời
Anh như một gã có lời
Mà câm cái miệng vì đời xác xơ.
2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Ngày ngày em tắm bờ ao