21/09/2021 02:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồi 20 - Tái hợp

Tác giả: Chu Mạnh Trinh - 朱孟楨

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 01/04/2007 22:05

 

Một đàn giải kết mấy thông linh,
Nghĩ lại hồn trăng lại hiện hình.
Mừng rỡ xiết bao cười, nói, khóc,
Bâng khuâng nào biết nợ, duyên, tình.
Hoa chưa phai thắm, hương còn ngát,
Người lại thêm xuân, giá vẫn thanh.
Chuốc chén thề xưa so phím cũ,
Mười nguyền rày đã phỉ ba sinh[1].
Nguồn:
1. Trúc Khê, Tiên Đàm, Chu Mạnh Trinh, NXB Cộng lực, 1942, tr. 43
2. Phạm Đan Quế, Truyện Kiều và các nhà nho thế kỷ 19, NXB Thanh Niên, in lần thứ ba, 2003
[1] Có bản in là “Gẫm ai riêng lại ức cho mình”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Mạnh Trinh » Hồi 20 - Tái hợp