24/01/2021 09:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồi 20 - Tái hợp

Tác giả: Chu Mạnh Trinh - 朱孟楨

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 31/03/2007 22:05

 

Một đàn giải kết mới thông linh,
Nghĩ lại hồn tăng đã hiện hình.
Mừng rỡ xiết bao cười, nói, khóc,
Bâng khuâng nào biết nợ, duyên, tình.
Hoa chưa phai thắm, hương còn ngát,
Người lại thêm xuân, giá vẫn thanh.
Chuốc chén thề xưa so phím cũ,
Gẫm ai riêng lại ức cho mình.
Nguồn: Truyện Kiều và các nhà nho thế kỷ 19, Phạm Đan Quế, NXB Thanh Niên, in lần thứ ba, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Mạnh Trinh » Hồi 20 - Tái hợp