09/12/2022 19:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoài hữu nhân
懷友人

Tác giả: Hùng Trác - 熊卓

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/08/2014 06:55

 

Nguyên tác

昔別柳條綠,
如今霜葉翻。
思君獨無語,
寒日下荒原。

Phiên âm

Tích biệt liễu điều lục,
Như kim sương diệp phiên.
Tư quân độc vô ngữ,
Hàn nhật hạ hoang nguyên.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Chia tay xưa liễu xanh dài
Mà nay sương đã đổi màu lá giăng
Nhớ anh độc chẳng nói năng
Mặt trời lạnh xuống đất bằng hoang vu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hùng Trác » Hoài hữu nhân