30/01/2023 20:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoài hữu - Gởi ông Thường Tiên Lê Quang Nhơn

Tác giả: Tố Phang - Ngô Văn Phát

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/07/2020 23:09

 

Gang tấc mà xa mấy núi rừng,
Ngậm ngùi thương những lệ khôn lưng.
Tảo tần sớm tối người chi xiết,
Thui thủi ngày đêm kẻ đợi chừng.
Ấm lạnh đành ngơ hồi tạm biệt,
Nổi chìm bận dõi cuộc trùng hưng.
Biết lòng, cách mặt, xin bền dạ,
Ngọn lửa vinh quang có lúc bừng.
7-1954

Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển hạ), NXB Xuân Thu tái bản, 1990

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tố Phang » Hoài hữu - Gởi ông Thường Tiên Lê Quang Nhơn