23/05/2024 18:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chồng dữ thì lo, mẹ chồng dữ đánh co mà vào

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/03/2015 14:24

 

Chồng dữ thì lo, mẹ chồng dữ đánh co mà vào

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Chồng dữ thì lo, mẹ chồng dữ đánh co mà vào