28/05/2022 09:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương Diên Nghệ (hát ru ân nghĩa)

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vodanhthi vào 27/02/2011 17:29

 

A ời, càng ngẫm càng đau
Ước chi làm nước qua cầu vô tâm
Làm mây lãng đãng bay tầm
Làm hoa ven suối, làm mầm chờ xuân
Đau vì nặng nghĩa, sâu ân
Càng sâu ân nghĩa, trăm phần lại đau

Dương Diên Nghệ – tướng bạc đầu
Từng theo Khúc Hạo rừng sâu ẩn mình
Lần hồi tích thảo chiêu binh
Nổi lên cứu vớt dân mình nô vong
Nhân dân lại nức tấm lòng
750.   Loa vang lời hịch, cờ lồng bóng cây
Ngựa hồng tung vó mù mây
Giang sơn thoát ách đọa đày bấy lâu
Xưng Tiết độ sứ Giao Châu
Sáu năm thì bị tướng hầu cướp ngôi
Kiều Công Tiễn – phản chủ rồi
Ngô Quyền tiến đánh, cũng người Đường Lâm
Nguồn: Bản thảo của tác giả (1.11.2009)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Dương Diên Nghệ (hát ru ân nghĩa)