25/03/2023 18:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ trú Đồng Luân bất mị ngẫu thành
夜駐同倫不寐偶成

Tác giả: Phạm Nguyễn Du - 范阮攸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 06/04/2012 18:59

 

Nguyên tác

星稀月淡四更天,
提劍巡山又下船。
口對俗談惟有笑,
心為愁打未成眠。
盃中酒盡雞初唱,
案上詩成蠟上然。
吾事徘徊不可說,
從來如此十三年。

Phiên âm

Tinh hy nguyệt đạm tứ canh thiên,
Đề kiếm tuần san hựu hạ thuyền.
Khẩu đối tục đàm duy hữu tiếu,
Tâm vi sầu đả vị thành miên.
Bôi trung tửu tận kê sơ xướng,
Án thượng thi thành lạp thượng nhiên.
Ngô sự bồi hồi bất khả thuyết,
Tòng lai như thử thập tam niên.

Dịch nghĩa

Sao thưa trăng nhạt, đêm đã sang canh tư
Xách kiếm đi tuần trên núi rồi lại xuống thuyền
Miệng đáp lại chuyện đời chỉ có biết cười
Lòng đau vì nỗi sầu không ngủ được
Trong chén, rượu đã hết, gà đã gáy đầu
Trên bàn, thơ làm xong, nến vẫn còn cháy
Tâm sự ta bồi hồi không thể nói lên được
Trước đến nay như vậy là đã mười ba năm

Bản dịch của Phan Văn Các

Sao thưa trăng nhạt, đã tàn đêm
Xách kiếm lên non lại xuống thuyền
Miệng đáp thói đời cười lấy lệ
Lòng đau sầu nặng ngủ sao yên
Trong ly, rượu cạn, gà vừa gáy
Trên án, thơ thành, nến cháy nguyên
Tâm sự bồi hồi không nói được
Mười ba năm vậy đã từng quen
Nguồn: Phạm Nguyễn Du, Đoạn trường lục, NXB Khoa học xã hội, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nguyễn Du » Dạ trú Đồng Luân bất mị ngẫu thành